Psikoteknik Nedir?

Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir. Başka bir deyişle psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme ve değerlendirme yöntemidir. Psikoteknik, fizyolojik ve psikolojik yöntemlerle çalışanı değerlendirir. Amacı bireyi elemek değil, yeteneklerine uygun işe yönlendirmek böylece meslek hastalıkları, iş kazaları ve uyumsuzlukları azaltmak, önlemektir.Sürücülerde Psikoteknik Değerlendirme

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.Uygulama AdımlarıALG Test Sistemi


Uygulama Alanları


ALG Test Sistemi güçlü bir temel yazılımı ve testleri içermektedir. Kullanımı kolay olduğu kadar aynı zamanda sezgiseldir. Kullanışlı girdi cihazları (birimleri) ile çalışmak hoş ve eğlenceli olduğu kadar özel testlerin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Milisaniyelere kadar hassas, testler modern test teorisine göre geliştirilmiştir ve yeni değerlendirme metotları testlerin hassasiyetini ve doğruluğunu garantilemektedir. ALG Test Sistemi kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda genişletilebilir şekilde tasarlanmıştır.