Hizmetler

Psikoteknik Değerlendirme Danışmanlığı

Psikoteknik değerlendirme merkezimiz, güler yüzlü personeli ile müşteri odaklı tarafsız, standart ve bilimsel kriterlere uygun olarak Psikoteknik değerlendirme, Psikiyatri muayenesi ve sürücü davranış analiziyle sizlere hizmet vermektedir.Terapi

Bireysel Terapi


Bireysel terapinin odak noktası bireydir. Psikoterapide hedefler, bireyin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bireyin sıkıntılarına ve ihtiyaçlarına göre terapi sürecinin uzunluğu değişmektedir. Bireysel terapi bireyin kendini anlama ve keşfetme sürecidir. Sorunların nelerden kaynaklandığı ve bunların üstesinden nasıl gelinebileceği üzerinde çalışılır. Terapide hedef, bireyin sürecin bittikten sonra aynı sorunlarla hayatı boyunca bir daha karşılaşmamasını sağlamaktır.

Bireysel çerçevedeki problemlere örnek olarak; öfke patlamaları, performans kaygısı, depresyon, panik atak, travma, kendine güven sorunu, kaygılar ve korkular, insan ilişkilerinde problem yaşama gösterilebilir.

Çocuk Terapisi


Çocukluk dönemi, kişinin hayatında yetişkin yaşantısını da etkileyeceği çok önemli bir dönemdir. Araştırmalar, çocukluk yıllarında öğrenilen davranışların yetişkinlikte, kişinin kişilik yapısını, alışkanlıklarını, öz güvenini, değer yargılarını büyük ölçüde belirlediğini göstermektedir. Bu nedenle çocukluk döneminde eğer ki ebeveyn çocuklarında bir takım sorunlar gözlemliyor iseler, bunun için önlem almaları oldukça önemlidir. Bir sorunun geçmişi ne kadar kısa ise, tedavisi de daha kısa sürmektedir.

Çocuk terapisinde çalışılan konulara örnek olarak; uyum sorunları, okula gitmek istememe, kardeş kıskançlığı, ebeveyn kaybı, boşanmanın etkileri, uyku-yeme problemleri, tuvalet alışkanlığı kazandırma, tırnak yeme, davranış bozuklukları, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve özgüven geliştirme gösterilebilir.

Çocuk terapisinde çocuk psikologlarının en sık uygulanan etkili tedavi yöntemi oyun terapisidir. Çocuklar, yaşadıkları sorunların çoğunu yetişkinlerle ve arkadaşlarla paylaşmak yerine içine atarlar. Oyun terapisi, terapist eşliğinde çocuğun duygusal sıkıntılarının ortaya çıkmasını ve bunlarla sağlıklı bir şekilde baş edebilmesini sağlar.

Ergen Terapisi


Ergenlik dönemi, çoğunlukla sancılı bir dönemdir. Hem ergen için hem de ebeveyni büyümenin bu uzun döneminde birçok sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Bu dönemin en önemli özelliği de, ergenin yetişkin yaşantısını dahi etkileyen bir süreç olmasıdır. Bu yüzden eğer bu dönemde sıkıntılar yaşanıyor ise, önlem alınması oldukça önemlidir.

Ergen danışmanlığında çalışma alanlarına örnek olarak; sınav kaygısı, kimlik karmaşası, özgüven geliştirme, kendini ifade edebilme, sağlıklı arkadaş ilişkileri kurabilme, aile üyeleriyle olumlu iletişim kurabilme, ders çalışma motivasyonunu arttırma, kariyer planlama-mesleğe yönlendirme, davranış bozuklukları, duygusal sorunlar gösterilebilir.Çift ve Evlilik Terapisi


Çift terapisinde evli ya da evli olmayan çiftlerin, yaşadıkları sorunların ele alınıp çözümünün sağlanması hedeflenir. Çiftler yaşadıkları sorunları çözümleyemedikleri durumlarda çift terapisine ihtiyaç duyarlar. Çift terapisti, terapide, çiftlerin birbirlerini gerçekten tanımaları, hayatlarında ortak bir amaç geliştirmelerini, ilişkilerinin güçlenmesi ve etkili iletişim kurabilmeleri üzerinde çalışır.

Merkezimizde çift terapisi çalışmalarımızda, Çözüm Odaklı Çift Terapisi, Stratejik Aile Terapisi, Gottman Çift Terapisi, Sistemik Aile Terapisi yaklaşımlarını uygulamaktayız.

Çift terapilerinde çalışma alanlarına örnek olarak; evlilik öncesi danışmanlığı, ilişkide yaşanan kıskançlık sorunları, ilişkide güven, iletişim kuramama, aldatma gibi travmatik yaşantılar sonrası ilişkinin yeniden inşası gösterilebilir.