Basında Psikoteknik

Sürücülere Psikoteknik Muayene Zorunluluğu
05 Mayıs 2008 (CNN TÜRK)


Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülere psikoteknik muayene zorunluluğu geliyor.

Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği, gelecek yıldan itibaren sürücülerden 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu isteyecek.

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü yetkililerine göre, 25 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğegiren Karayolu Taşıma Yönetmeliği, otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinde bazı özelliklerin aranmasını hüküm altına alıyor.

Yönetmeliğin ilgili maddesine göre, sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için ticari taşıtınniteliğine göre sürücü belgesine sahip olmalarının yanı sıra, yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları, eşya ve kargo taşımacılığında ise ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları gerekiyor.Şubat 2009'da denetimler başlanacakYönetmelik, sürücülerde sağlık açısından da bazı düzenlemeleri içeriyor. Buna göre, sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları öngörülüyor.

Bu hüküm, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 25 Şubat 2004 yılından itibaren 5 yıl sonra Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde uygulanmaya başlanacak.

Böylece, 25 Şubat 2009 tarihinden itibaren otobüs, kamyon ve TIR sürücülerinden her 5 yılda bir psikoteknik muayene raporu istenecek. Ulaştırma Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, psikoteknik muayene raporları bulunmayan sürücülere idari para cezaları uygulanacak.

Psikoteknik muayenenin nasıl yapılacağına ilişkin usuller ise henüz belli değil. Psikoteknik muayene raporlarının dikkat, refleks değerleri gibi pek çok unsuru içermesi gerektiği, sağlıklı bir raporun ancak bu şekilde oluşturulabileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın psikoteknik muayenelere ilişkin düzenleme konusunda çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde psikoteknik muayeneye yetkili kuruluşlar ile raporların biçimine ilişkin kuralların belirleneceği kaydedildi.

Psikoteknik Raporu Olmayanlar Ticari Taşıt Kullanamayacak
10.05.2008 (İhlas Haber Ajansı)


1 Ocak 2008 yılında yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Psikoteknik Raporu olmayanlar, ticari taşıt kullanamayacak. Psikoteknik Raporu zorunluluğu getiren düzenleme ile ilgili açıklama yapan Kardelen Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Kurucusu Şenol Sarı, "Psikoteknik Raporu olmayanlar, ticari taşıt kullanamayacaktır" dedi. Trafik kazalarının yüzde 95'inin sürücü hatalarından kaynaklandığını belirten Sarı, "Ülkemizde her yıl ortalama 580 bin trafik kazası oluyor. Bu kazalarda 135 bin kişi yaralanıyor. 6-7 bin kişi de hayatını kaybediyor. Güvenli araç kullanma kalite belgesi olan psikoteknik değerlendirme bir saatten az olmamakta ve psikiyatri uzmanı muayenesinden de geçmektedir. Bu testlerde başarılı olamayanlar ticari taşıt kullanamayacaktır" dedi.

Psikoteknik Raporu'nun hazırlanması hakkında bilgi veren Şenol Sarı, "Güvenli sürücülük kişilik özellikleri trafiğe ilişkin boyutları ve tutumlar kapsamında ise sosyal sorumluluk, trafik kurallarını kabul etme eğilimi, oto-kontrol, duygusal denge, risk alma eğilimi, saldırgan davranışlara karşı tutumlar değerlendirilmektedir" şeklinde konuştu.

Kanun ve yönetmelik hakkında da açıklamalarda bulunan Sarı, sözlerine şöyle devam etti:
"Karayolu Taşıma Yönetmeliğin 60/e maddesi uyarınca, Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporunu/raporlarını yetkili sağlık kuruluşundan her beş yılda bir almaları şart olup, buna aykırı hareket edenlere Yönetmeliğin 73/b maddesi uyarınca 5 ihtar verilmektedir. Kanunda öngörülen ve bu yönetmeliğin 60. maddesine aykırı hareket eden yetki belgesi sahiplerine beş ihtar verilmektedir. İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin 90 gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya çevrilebilmesi için her ihtar için 100 YTL olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldırılır. Bu 90 günlük süre içerisinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz. Bu nedenle yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm firmalarımızın bünyesinde çalıştırmakta oldukları şoförlerin bir an önce Psikoteknik Değerlendirme Raporlarını aldırmaları gerekmektedir.